รัฐบาลเป็นสิ่งที่จำเป็น

รัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนหรือความเป็นเอกภาพทางการเมืองที่มีความสามารถที่จะนำมาใช้และบังคับใช้และรักษาความสงบเรียบร้อยในกฎหมาย รัฐบาลจำเป็นต้องเป็นองค์กรชุมชนหรือความเป็นเอกภาพทางการเมืองของผู้นำ

กฎหมายมีความสำคัญเพราะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของประชาชน มันจะเป็นตัวกำหนดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย กิจกรรมโดยไม่ต้องกฎหมายจะไม่ได้รับการยอมรับถ้าความผิดทางอาญาหรือไม่ รัฐบาลจะสร้างจรรยาบรรณบทบาทนิติบัญญัติสำหรับผู้ที่มีที่จะปฏิบัติตาม บทบาทที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อย

กับตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงจะให้แน่ใจว่าการก่ออาชญากรรมเช่นการฆ่า, ขโมย ฯลฯ การลอบวางเพลิง ป้องกันหรือลด หากมีอาชญากรรมเกิดขึ้นบทบาทของพวกเขาคือการตรวจสอบอาชญากรรมและการกระทำผิด อย่างไรก็ตาม

รัฐบาลส่งเสริมความสามัคคีในด้านของความยุติธรรมและความเสมอภาค ในฐานะที่เป็นตำรวจจัดระเบียบอาชญากรรมอำนาจตุลาการของรัฐบาลมีภาระผูกพันที่ผู้กระทำผิดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและการลงโทษ จะตรวจสอบว่าคนที่เหมาะสมอยู่ในคุกด้วยเหตุผลด้านขวา

รัฐบาลยังเป็นผู้รับผิดชอบถนนสะพานระบบรางและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ พวกเขามีความสำคัญเพราะพวกเขาย้ายได้ง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจตั้งแต่สินค้าและบริการที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วกว่าแหล่งผลิตในตลาด

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลคือการให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาทั่วไปของเด็ก มันเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กเรียนรู้การอ่านเขียนและนับ

บทบาทของรัฐบาลก็คือการเก็บภาษีและให้แน่ใจว่าภาษีเหล่านี้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่สอดคล้องกันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เงินที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างของโรงเรียนของรัฐถนนและสะพานและให้บริการเช่นการสงเคราะห์, การดูแลสุขภาพ, สิทธิประโยชน์การว่างงาน ฯลฯ ในประเทศเหล่านี้ได้รับเป็นภาษี รัฐบาลจะเก็บภาษีจากประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่โรงเรียนถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลป้องกันความปลอดภัยของอันตรายที่ งานของรัฐบาลคือการปกป้องดินแดนของคุณจากภัยคุกคามภายนอกของกองทัพเช่นการก่อการร้ายสงครามและการบุกรุก กองกำลังตำรวจของรัฐบาลที่ปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามภายในที่เป็นแพ่งละเมิดอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายหรือในการจลาจล

บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นกับรัฐบาลอื่น ๆ ยุคของโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลทำงานร่วมกันในการรักษาสันติภาพของโลกและความเจริญรุ่งเรือง

Source by Kenny Leones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *