ความสำคัญของดนตรีในรอบโรงเรียน

บางเหตุผลพื้นฐานที่จะแสดงให้เห็นถึงการรวมของดนตรีในหลักสูตรทั่วไป

เหตุผลแรกคือว่าเพลงเป็นหลักสำหรับประสบการณ์ความงามหรือภาพ ประสบการณ์นี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญถึงความสำคัญของภาพการตรวจสอบการใช้เสียงของคุณมากกว่าการสื่อสารพิมพ์อภิปรายหรือชนิดอื่น ๆ ของวิธีการแสดงออกทางคณิตศาสตร์

ปรับปรุงสติปัญญาศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มความเป็นเลิศของชีวิตของทั้งปีของโรงเรียนและปีต่อมาที่ ความสำคัญของเพลงที่เหมาะสมที่จะประกาศจิตสำนึกตัวตนของผู้เชี่ยวชาญเช่นโรเจอร์สและ Maslow

เหตุผลที่สองว่าทำไมเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตรบทบาทของวัฒนธรรม เพลงมันแสดงให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความพยายามและความสำเร็จของมนุษยชาติ ค่าของแต่ละบุคคลจะรวมอยู่ในดนตรีและความเชื่อของคนธรรมดาสามัญต่างๆ

อย่างไรก็ตามการสื่อสารด้วยความช่วยเหลือของชนิดของเพลงที่เป็นนามธรรมบาง; นักเรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นตัวแทนที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างของการประสานงานดนตรีเพื่อที่จะเข้าใจ สุดท้ายเพราะเพลงของเทคนิคการชุมนุมสนับสนุนว่าสมองเข้าใจเพลง, ความสามารถในการจัดการกับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกระบวนการทางปัญญาที่สูงขึ้นของสมองซึ่งมักจะเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่อื่น ๆ ค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียศึกษาแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมดนตรีสำเร็จรูปช่วยเพิ่มความสามารถเชิงพื้นที่ของนักเรียนซึ่งรวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญรวมถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการตัดสิน

การศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่นี้ได้เปิดเผยว่าสมองคุณควรจะมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่สมบูรณ์ถ้าคุณต้องการที่จะยกระดับการเจริญเติบโตและระดับที่สูงขึ้นของความสามารถทางปัญญา นักศึกษาที่มีหมดโอกาสเหล่านี้หงุดหงิดประสาทสัมผัสพิเศษเพลงที่ได้รับการให้บริการโดยคนหนุ่มสาวที่มีประสบการณ์หรือไม่มีการใช้งานของความเสียหายของสมองในชีวิตของพวกเขาในบางจุดในชีวิตของพวกเขา

ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถและปรัชญาที่สำคัญและความขัดแย้งของจิตใจ ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งสมองต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตมีความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น

เห็นได้ชัดว่าผลกำไรของ บริษัท ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเหนียวแน่นที่แนบมากับประเพณีและความคิดของเพลงและความรู้สึกในการที่จะเข้าใจความเป็นจริงการเขียนและชื่นชมความแตกต่างที่ดีระหว่าง denotation มันปิด คำอธิบายนี้ซึ่งระบุถึงความจำเป็นและความสำคัญของดนตรีในการศึกษาประถมศึกษา เพลงที่มีความชัดเจนในแง่ของข้อดีเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่เพลงและจุดเน้นของการเพิ่มขึ้นหลายพับ สื่อให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและข้อ จำกัด ของงบประมาณที่เสนอเพื่อการศึกษาโรงเรียนในขณะนี้จะถูกบังคับให้ตัดมุมของสิ่งอำนวยความสะดวกและหลักสูตรบางส่วน อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้รับการเก็บรักษาไว้ในเพลงและการศึกษาทางกายภาพชั้นเรียนสำหรับฐานประถมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกระดับ

เรียนดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละหลักสูตรของโรงเรียนแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ด้านล่างเราจะนำเสนอสี่ปีและเด็กอายุสิบห้าระหว่างแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์โดยใช้เพลง

ที่ทักษะทางคณิตศาสตร์: เพลงไพเราะและองค์ประกอบในหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 4-15 ปีอายุระหว่างนำผลในเชิงบวกในการกำหนดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็ก เพลงที่มีการแสดงเพื่อช่วยพัฒนาสมองของเด็กจึงทำให้ในการออกกำลังกายที่ดีขึ้นและความสามารถในการเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่เป็นริ้วรอย

เพราะคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราขั้นตอนของชีวิตทุกคนก็เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดี เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของวันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เด็กพัฒนาในวัยเด็กทางคณิตศาสตร์และตรรกะทักษะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลกของเราถ้าไม่ยินดีที่จะนำลูกหลานของเราเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเราสูญเสียพวกเขาในทักษะพื้นฐานที่จะแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ

ทักษะวิทยาศาสตร์: ทักษะเหล่านี้ยังได้รับประโยชน์เรียนดนตรีด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับก่อน เพลงสำหรับเด็กช่วยเพิ่มทักษะการให้เหตุผลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการดำเนินการของวิทยาศาสตร์ อีกครั้งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กของเราจะมีการแข่งขันในอนาคต

ทักษะการอ่านสำหรับเรียนดนตรีสอนนักเรียนวิธีที่จะมีสมาธิในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของเพลงที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอ่านและเขียน นอกจากนี้จะส่งเสริมการเรียกคืนหน่วยความจำและทักษะ นี้จะเป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของการศึกษาของเด็ก การเพิ่มขึ้นของอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศของเราควรจะเริ่มพยายามที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้

ทักษะทางสังคม: เพลงที่จะช่วยให้เด็กที่จะใช้ความพยายามของกลุ่มในการผลิตเพลง หากชื่อของเด็กที่วางอยู่ในโปรแกรมเพลงโรงเรียนก็จริงจะช่วยให้คนหนุ่มสาวที่กลายเป็นความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ และวิธีการที่จะให้ยืมวัตถุประสงค์สากล

เรียนเหล่านี้ช่วยให้เด็กที่มักจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต่ละอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคี ความรู้สึกของการอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวัฒนธรรมของวันนี้ มันเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ต่อเนื่องทำลายอารมณ์ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเรียนดนตรีเพื่อเพิ่มฟังความนับถือตนเอง การศึกษาดนตรีสามารถเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดอุบัติการณ์ของโรงเรียนความรุนแรงที่ทำให้นักเรียนegyüttvé

นอกจากนี้ในนอกเหนือไปจากทักษะเหล่านี้เด็กในการเรียนดนตรีช่วยในการเพิ่มระดับสติปัญญาหาร บางครั้งพวกเขาเป็นเด็กที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้ยินและการพูดในวัยเด็กต้องเผชิญกับความยับยั้งชั่งใจเหล่านี้ในชั้นเรียนดนตรี

นอกจากจะช่วยให้เด็กที่กำลังประสบสูดดมและการสื่อสารทางวาจาความซับซ้อนและความยากลำบากในการเรียนรู้ อาจจะมีสิ่งอื่น ๆ ที่คุณยังไม่ได้ค้นพบ

โดยการลบชั้นเรียนเหล่านี้ให้กับเด็กiskoláitólในความเป็นจริงปล้นความสามารถพื้นฐานของลูกหลานของเราที่พวกเขาต้องการที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเอง เด็กเหล่านี้จะเป็นคนที่ตอนนี้กำลังทำงานไม่กี่ปี คุณต้องการที่จะได้รับการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ของเด็กในรูปแบบใด? หรือถ้าคุณต้องการที่จะผ่านในอนาคตของตัวเองในมือที่ไม่ได้มีทักษะเพียงพอที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเองหรือไม่?

ตัวอย่างเช่น:

แรก ร้องเพลงเป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์ของการแสดงออกทางดนตรีเต็มรูปแบบในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก ช่วยให้เด็กเปิดขึ้นและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ช่วยให้พวกเขาที่ดีกว่าการแสดงความคิดและความคิดของพวกเขา

2. อุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพฤติกรรมและการแสดงออกของความเป็นมนุษย์ เกมในกลุ่มที่มีเครื่องดนตรีที่สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของทีม

3. การเตรียมการและการเขียนทำนองเพลงเนื้อเพลงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากซึ่งเป็นอีกวิธีที่สำคัญในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความคิดของพวกเขาในทักษะการสื่อสาร

ที่เรียนดนตรีที่มีความจำเป็น อย่าปล่อยให้ความไม่รู้ของสถานการณ์ของเด็กในความเป็นไปได้ของระบบ อ้างถึงการชำระเงินคืนของชั่วโมง หากคุณมีความคิดเห็นแตกต่างกันก็เป็นได้ แต่พยายามที่จะเข้าใจในด้านอื่น ๆ ของการอภิปรายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะตัดสินใจ

หากโรงเรียนท้องถิ่นในเมืองที่มีการวางแผนที่จะยกเลิกการเรียนดนตรีที่ถูกตั้งข้อสังเกตหลังจากที่พ่อแม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าและเสียงร้อง เพิ่มความกังวลของคุณและพยายามที่จะให้คำแนะนำที่โง่เขลา พยายามที่จะกำจัดร่างกายเข้าสู่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงgyermekeinketőlเข้าซื้อกิจการของทักษะพื้นฐาน

ในกรณีที่คุณไม่ได้พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้นำโรงเรียนเพลงletiltásátólพยายามที่จะติดตั้งใหม่พวกเขาในทางใดทางหนึ่ง แสดงให้พวกเขาตัวอย่างและผลที่ได้รับการสืบค้น

ถ้าคุณรู้ว่าเด็กคนใดที่เดินทางไปรับประโยชน์จากการเรียนดนตรีเหล่านี้ขอให้พวกเขาที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่รับรู้ถึงประโยชน์ของดนตรี นี้จะช่วยใหญ่เพราะเด็กได้ยินมากขึ้นในกลุ่มอายุของตัวเอง หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของการเรียนดนตรี

Source by Mark Ben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *