มูลนิธิอบรมซ่อม

การปรับปรุงที่สำคัญคือที่ยากที่สุดและแพงที่สุดในการซ่อมแซมบ้านของคุณ นี่คือเหตุผลที่หลาย ๆ คนที่อยู่ในโรงเรียนที่จะได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการฐานรากคอนกรีตซ่อมแซม ประเภทของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องยากมากและมีราคาแพง แต่ด้วยความสมบูรณ์ของรางวัลการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้

ทักษะที่สำคัญที่สุด, หลักสูตรการฝึกอบรมวิธีการตรวจสอบความเสียหาย ผมสามารถมองเห็นสัญญาณของความเสียหายและเทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์

ความเสียหายรากฐานเป็นเรื่องยากมากในการตรวจสอบเพราะความเสียหายที่แท้จริงคือมักจะซ่อนตาเปล่าของมืออาชีพอย่างไม่มีเงื่อนไข การฝึกอบรมพิเศษจะต้องแยกแยะความแตกต่างของผู้สมัครในรอยแตกคอนกรีตหรืออิฐปกติเกิดความเสียหายร้ายแรง

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้วิธีการตรวจสอบวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม สร้างความเสียหายให้กับมูลนิธิที่มีความหลากหลายของวิธีการทุกอย่างขึ้นอยู่กับชนิดของการบาดเจ็บเป็นสถานการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บและความแข็งแรงของดินรอบบ้านของคุณ ผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกฝนปัจจัยที่แต่ละคนจะต้องทำและต้องกำหนดใหม่ปัญหา นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะวิธีการซ่อมแซมไม่ถูกต้องไม่มีอะไรที่จะแก้ไขสถานการณ์สำหรับเจ้าของบ้านและพวกเขาก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นโดยไม่จำเป็น

ผู้ประกอบการในบางสถานที่มูลนิธิจะต้องทำงานเพื่อทดสอบและจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ จะต้องมีใบอนุญาตถ้าการซ่อมแซมมากกว่า 30 000 ดอลลาร์ แต่บางรัฐไม่ควบคุมผู้รับเหมาที่ทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิ คุณไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่จะได้รับในการทำงานกับมูลนิธิในพื้นที่นี้

Source by Ken Marlborough

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *