ความสำคัญของดนตรีในรอบโรงเรียน

มีเหตุผลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรวมของดนตรีในหลักสูตรทั่วไป

เหตุผลแรกคือว่าเพลงเป็นหลักสำหรับประสบการณ์ความงามหรือภาพ ประสบการณ์นี้เป็นสาระสำคัญของภาพเสียงสังเกตมากกว่าผ่านการสื่อสารพิมพ์สนทนาใด ๆ วิธีการทำงานทางคณิตศาสตร์หรือชนิดอื่น ๆ ของการแสดงออก ซ่อม

ปัญญาศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มความเป็นเลิศของชีวิตของทั้งสองโรงเรียนและในปีต่อมา ความสำคัญของเพลงถูกประกาศให้พอดีกับการรับรู้อัตลักษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นโรเจอร์สและ Maslow

เหตุผลที่สองว่าทำไมเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตรบทบาทของวัฒนธรรม หลักฐานที่แท้จริงของเพลงประเพณีวัฒนธรรมชุมชนของแรงบันดาลใจและความสำเร็จของมนุษยชาติ ค่าของแต่ละบุคคลจะรวมอยู่ในดนตรีและความเชื่อของคนธรรมดาสามัญต่างๆ

อย่างไรก็ตามการสื่อสารโดยวิธีการของชนิดของเพลงนามธรรม; นักเรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นตัวแทนที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเพื่อการประสานงานดนตรีเพื่อที่จะเข้าใจมัน ในที่สุดเพราะการสนับสนุนในการเขียนเทคนิคที่สมองเข้าใจเพลง, ความสามารถในการจัดการกับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกระบวนการทางปัญญาที่สูงขึ้นของสมองซึ่งมักจะเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่อื่น ๆ ค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียการศึกษาพบว่าการเรียนการสอนไพเราะเตรียมที่ช่วยเพิ่มความสามารถเชิงพื้นที่ของนักเรียนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของคณิตศาสตร์ของการคิดและการตัดสิน

การศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่นี้เผยให้เห็นว่าสมองต้องมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่สูงขึ้นของการเจริญเติบโตและความสามารถทางปัญญา นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการกระตุ้นประสาทสัมผัสเหล่านี้โดยเฉพาะเพลงที่ถูกจัดให้เมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความตระหนักที่มีประสบการณ์เยาวชนที่อาศัยอยู่ในสมองเสียหายหรือไม่มีการใช้งานที่มีประสบการณ์ช่วงเวลาหนึ่งของ

ใจของความคิดสร้างสรรค์และความสามารถที่โดดเด่นและปรัชญาและการโต้เถียง ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งสมองต้องการเพื่อที่จะไปถึงการดำรงอยู่ของสถานที่ทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่สูงขึ้น

เห็นได้ชัดว่าผลกำไรของ บริษัท ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเหนียวแน่นที่แนบมากับประเพณีและความคิดของเพลงและความรู้สึกสำหรับความเป็นจริงจะเข้าใจและชื่นชมการเขียนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการปรับ denotation มันปิด คำอธิบายนี้ซึ่งระบุถึงความจำเป็นและความสำคัญของดนตรีในการศึกษาประถมศึกษา เพลงของข้อดีเหล่านี้ที่ชัดเจนในแง่ของการโฟกัสและเสียงของการบันทึกเพลงได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า สื่อให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อลดการลดงบประมาณที่เสนอในการศึกษาเพื่อโรงเรียนจะถูกบังคับให้ตัดมุมของสิ่งอำนวยความสะดวกและหลักสูตรบางส่วน อย่างไรก็ตามโรงเรียนที่เก็บรักษาไว้พื้นฐานการเรียนในระดับปริญญาตรีทางกายภาพและดนตรีที่ช่วยให้นักเรียนในทุกระดับที่จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้น

เรียนดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละหลักสูตรของโรงเรียนแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในต่อไปนี้เราจะนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ตรวจพบโดยใช้ลูกสี่ปีและสิบห้าปี

ทักษะทางคณิตศาสตร์: เพลงและdallamkompozíciókที่ถูกรวมอยู่ในหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 4-15 ปีอายุระหว่างมีการผลิตผลในเชิงบวกในการกำหนดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็ก เพลงที่มีการแสดงเพื่อช่วยพัฒนาสมองของเด็กจึงทำให้ในการออกกำลังกายที่ดีขึ้นและความสามารถในการเข้าใจของคณิตศาสตร์ที่เป็นริ้วรอย

เพราะคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราขั้นตอนของชีวิตทุกคนก็เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดี เพื่อให้อยู่รอดเทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกของวันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เด็กพัฒนาตรรกะและคณิตศาสตร์ทักษะจากวัยเด็ก

világgazdaságunkkalโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่ว่าในช่วงต้นไม่ได้ที่จะบอกว่าเพลงของเด็ก ๆ พวกเขาอาจจะขุดพวกเขามีทักษะพื้นฐานที่จะแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ

ทักษะวิทยาศาสตร์: ทักษะเหล่านี้ผลประโยชน์เดียวกันของเรียนดนตรีกว่าก่อน เพลงช่วยเพิ่มเด็กทักษะการให้เหตุผลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการดำเนินการของวิทยาศาสตร์ อีกครั้งทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะมีการแข่งขันในอนาคตของลูกหลานของเรา

ทักษะการอ่านสำหรับเรียนดนตรีสอนนักเรียนวิธีที่จะมีสมาธิในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเข้าใจสิ่งที่เราอ่านและเขียนเพลงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความจำและการเรียกคืนทักษะ นี้จะเป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของการศึกษาของเด็ก การเพิ่มขึ้นของอัตราการไม่รู้หนังสือในประเทศของเราควรจะเริ่มพยายามที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้

ทักษะทางสังคม: เพลงที่จะช่วยให้เด็กที่จะใช้ความพยายามของกลุ่มเพื่อสร้างเพลง หากคุณใส่ชื่อบุตรหลานของคุณในโปรแกรมเพลงโรงเรียนจริงๆช่วยที่จะทำให้คนหนุ่มสาวที่กลายเป็นความสามารถในการให้กู้ยืมเงินและวิธีการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ไปยังเป้าหมายที่เป็นสากล

เรียนเหล่านี้ช่วยให้เด็กที่มักจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต่ละอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคี ความรู้สึกของการอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวัฒนธรรมของวันนี้ มันเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ต่อเนื่องทำลายอารมณ์ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเรียนดนตรีเพื่อเพิ่มฟังความนับถือตนเอง การศึกษาดนตรีสามารถเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดอุบัติการณ์ของความรุนแรงในโรงเรียนลักษณะโดยผู้ฟังนำ

นอกจากเรียนดนตรีที่จะช่วยให้เด็กที่จะเพิ่มระดับเชาวน์ปัญญาของพวกเขา บางครั้งเด็กเหล่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาการได้ยินตั้งแต่วัยเด็กและการพูดต้องเผชิญกับการยับยั้งเหล่านี้ในชั้นเรียนดนตรี

นอกจากจะช่วยให้เด็กที่กำลังประสบสูดดมและการสื่อสารทางวาจาความซับซ้อนและความยากลำบากในการเรียนรู้ สิ่งอื่น ๆ จะเป็นไปได้ที่พวกเขายังไม่ได้ค้นพบ

หากคุณดูแลของชั้นเรียนเหล่านั้นให้กับเด็กiskoláitólในความเป็นจริงขโมยลูกหลานของเราทักษะพื้นฐานที่พวกเขาต้องการที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเอง เด็กเหล่านี้จะเป็นคนที่ตอนนี้กำลังทำงานไม่กี่ปี คุณต้องการที่จะได้รับการศึกษาของเด็กที่ไม่สมบูรณ์ในทางใด? หรือคุณต้องการที่จะผ่านในอนาคตของตัวเองในมือที่ไม่ได้มีทักษะเพียงพอที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเองหรือไม่?

ตัวอย่างเช่น:

แรก ร้องเพลงซึ่งเป็นรูปแบบที่ชัดเจนของการแสดงออกทางดนตรีในทุกวัฒนธรรมในโลกทั้ง ช่วยให้เด็กเปิดขึ้นและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ช่วยให้พวกเขาที่ดีกว่าการแสดงความคิดและความคิดของพวกเขา

2. อุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพฤติกรรมและการแสดงออกของความเป็นมนุษย์ เกมในกลุ่มที่มีเครื่องดนตรีที่สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของทีม

3. การเตรียมการและการเขียนทำนองเพลงเนื้อเพลงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากซึ่งเป็นอีกครั้งที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความคิดของพวกเขาในทักษะการสื่อสาร

ที่เรียนดนตรีที่มีความจำเป็น อย่าปล่อยให้ความไม่รู้ของสถานการณ์ของเด็กในศักยภาพของระบบ อ้างถึงการชำระเงินคืนของนาฬิกาเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นคุณจะมีการปรับ แต่พยายามที่จะเข้าใจด้านอื่น ๆ ของการอภิปรายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะตัดสินใจ

หากโรงเรียนท้องถิ่นในเมืองที่มีการวางแผนที่จะยกเลิกการเรียนดนตรีที่ถูกตั้งข้อสังเกตหลังจากที่พ่อแม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าและเสียงร้อง เพิ่มความกังวลของคุณและพยายามที่จะให้คำแนะนำที่โง่เขลา ดำเนินการเลิกจ้างของโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงโดยองค์กรgyermekeinketőlคาดว่าทักษะพื้นฐาน

ในกรณีที่คุณไม่ได้พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ห้ามเรียนดนตรีในการบริหารจัดการโรงเรียนลองใหม่ติดตั้งไว้ในทางใดทางหนึ่ง แสดงให้พวกเขาตัวอย่างและผลที่ได้รับการสืบค้น

หากคุณรู้จักของเด็ก ๆ เหล่านี้ที่ต้องการเรียนดนตรีต้องการขอให้พวกเขาเพื่อช่วยให้เด็กโรงเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของดนตรี นี้จะช่วยใหญ่เพราะเด็กได้ยินมากขึ้นในกลุ่มอายุของตัวเอง หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของการเรียนดนตรี

Source by Mark Ben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *