ข้อดีและข้อเสียของโรงเรียนคริสเตียนเอกชน

โรงเรียนคริสเตียนเป็นชนิดของโรงเรียนเอกชนซึ่งจะจัดขึ้นเฉพาะสำหรับคนของศาสนาคริสต์เพื่อให้มีการอภิปรายที่ดีเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย โรงเรียนคริสเตียนมีช่วงกว้างสำหรับบุคคลที่สนใจรวมทั้งศีลธรรมคริสเตียนจริยธรรมและความรู้ของพระคัมภีร์; นอกจากนี้ยังมีคุณภาพสูงผลทางวิทยาศาสตร์และทางวินัยเหนือกว่าให้กับโรงเรียนของรัฐมากที่สุด แม้ว่าเหล่านี้ในเชิงบวกมากนอกจากนี้ยังมีข้อเสียที่ไม่ได้ฟรีและจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงเรียนเอกชนเป็นความรู้ในการศึกษาในบางพื้นที่รวมทั้งวิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการเป็นปกติได้อย่างง่ายดายหรือสมบูรณ์ออกเพราะอคติความเชื่อของคริสเตียนและท้ายที่สุดไม่อนุญาตให้แตกต่างกัน สาวกของศาสนาหรือเพียงแค่ไม่ได้อยู่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งยังเป็นข้อเสียที่สำคัญในใบหน้าของเด็กของโลก คุณภาพของ

การศึกษาเป็นพื้นฐานของเครื่องหมายของโรงเรียนคริสเตียนนำค่าเฉลี่ย นี้เป็นความกังวลหลักสำหรับผู้ปกครอง คะแนนสูงเหล่านี้จะดีเพราะโอกาสของความสำเร็จสำหรับเด็กหลังเลิกเรียนมากขึ้น โรงเรียนคริสเตียนส่วนใหญ่นำเสนอรายการเดียวกันกว่าโรงเรียนอื่น ๆ แต่พบความคิดของศาสนาคริสต์และความรู้พระคัมภีร์ หากคุณเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นี้เป็นวิธีที่ดีที่จะรู้ว่าเด็กเรียนรู้อุดมการณ์ที่มีการพิจารณาที่สำคัญ

ระดับที่สูงขึ้นของการมีวินัยในโรงเรียนคริสเตียนสร้างจำนวนน้อยที่ทำให้มันง่ายต่อการกระชับและเสริมสร้างกฎและผลที่ตามมา โรงเรียนคริสเตียนมีระดับที่ได้รับการยอมรับของการมีวินัยซึ่งเป็นที่นิยมมากและมีแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้ปกครอง

แม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีมีข้อเสียไปที่โรงเรียนคริสเตียนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการและที่บางครอบครัวของชนเผ่า โรงเรียนคริสเตียนจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอนุญาตให้มีการบันทึกการศึกษาของพวกเขาเกี่ยวกับการไม่คำนึงถึงหรือไม่พวกเขามีใบอนุญาตและนี้แน่นอนจะเป็นอันตรายเพราะหลักสูตรเหล่านี้จะมีการทดสอบครูที่ไม่ใช่ภาครัฐ ขณะนี้อาจดูเหมือนเป็นนักโทษใหญ่โรงเรียนคริสเตียนคะแนนการทดสอบค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงซึ่งหมายความว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีประสบการณ์ในการสอน ครูเหล่านี้มักจะได้รับการว่าจ้างเพราะความรู้ของเขาในพระคัมภีร์ไบเบิล

โรงเรียนคริสเตียนอาจปฏิเสธหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ป้องกันคุณจากการเข้าร่วมศาสนาคริสต์ แยกนี้สามารถแยกออกจากโลกภายนอกซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนของรัฐซึ่งให้ประสบการณ์ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมมาก ซึ่งจะ จำกัด เครือข่ายทางสังคมของพวกเขาและในประเภทที่แตกต่างกันของผู้คน หลักสูตรโรงเรียนคริสเตียนจะรวบรวมซึ่งโดยทั่วไปจะ จำกัด การแสดงผลของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นิยมเช่นวิวัฒนาการซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชุมชนคริสเตียนโดยการปฏิเสธความรู้ของพระคัมภีร์ ขาดจากการสัมผัสกับวิธีการเหล่านี้จะไม่แนะนำเพราะมันปฏิเสธสิทธิของเด็กที่จะรู้ว่าความคิดที่ขัดแย้งกันและในที่สุดตัดสินใจของตัวเองในชีวิตและความเชื่อ

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับครอบครัวของพวกเขาหรือพื้นหลังสงสัยว่าข้อดีและข้อเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อท่านหรือบุตรหลานของคุณ ซึ่งหมายความว่าข้อดีและข้อเสียควรมีการประเมินบนพื้นฐานนี้ ถ้าคุณมาจากศาสนาที่แตกต่างกันแล้วข้อเสียจะเพิ่มขึ้นมากกว่าครอบครัวคริสเตียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาพระคัมภีร์เด็กความรู้ ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะต้องตัดสินใจและตัดสินใจที่เด็กพัฒนาสติปัญญาและสังคมที่ดีขึ้นหลังจากการสำรวจของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

Source by Trena S Richards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *